BCO Dental

Retouren

Een productklacht of een foutieve levering is altijd lastig. Vandaar dat wij er alles aan willen doen de afhandeling hiervan zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om dit echter mogelijk te maken verzoeken wij u de onderstaande punten in acht te nemen. 
  • Klachten of retourzendingen dienen vooraf telefonisch of schriftelijk aangemeld te worden.  
  • Het product dient binnen 7 dagen na ontvangst bij ons aangemeld te worden en binnen 2 weken door ons ontvangen te zijn.
  • U ontvangt van ons een retour nummer  en verzoeken u dit nummer bij verdere correspondentie te gebruiken.
  • Het product dient in de originele verpakking en geschikt voor wederverkoop door ons te worden ontvangen. Het mag niet zijn opengemaakt. Beschadigde en/of geopende goederen worden niet gecrediteerd.
  • Om beschadiging te voorkomen tijdens transport, dient het product goed verpakt te worden.
  • Indien de fout door ons is gemaakt, kunt u gebruik maken van het door ons ter beschikking gestelde antwoordnummer om verdere kosten voor u te voorkomen.
  • Wij vragen u een kopie van de afleverbon bij te sluiten in de verpakking. Zodoende kunnen wij het proces van creditering snel in orde maken voor u.
Alleen retourzendingen die voldoen aan deze voorwaarden komen in aanmerking voor een creditnota.
 

*** Creditering van goederen aan u is onder voorbehoud. Indien ons distributiecentrum de goederen niet accepteert voor wederverkoop, zullen deze u wederom worden toegestuurd en belast incl. verzendkosten.